Het project

 

Het-Spoor

Het project SpoorZon

In 2010 stond een ouder op het dak van de school met de gedachte dat het platte dak en de ligging zich goed leent voor een zonne-panelen systeem. Twee jaar later zijn door buurtbewoners en ouders Jitske Tiemersma en Peter Dieleman de gesprekken geïnitieerd met de basisschool het Spoor, de overkoepelende stichting Wereldkidz en de gemeente Zeist om de voordelen en de haalbaarheid in kaart te brengen. Voor alle betrokkenen was er een duidelijke win-win situatie. Dit was het startsein om het initiatief verder vorm te geven. In november 2012 heeft een eerste informatiebijeenkomst voor schoolouders en buurtbewoners plaatsgevonden. Er bleek veel interesse om deel te nemen aan dit project en er was dus voldoende draagvlak om de volgende stap te zetten.

In februari 2013 werd een voorlopig driekoppig bestuur van ouders en buurtbewoners (vrijwilligers) benoemd die onder de vlag Coöperatie SpoorZon i.o. de voorbereidings-en realisatiefase heeft uitgevoerd.

Voorbereidende fase

In de voorbereidende fase is veel tijd gestoken in o.a. het opstellen van de statuten van de coöperatie, de lidmaatschapsovereenkomst voor de leden van de coöperatie, de vergunning, het exploitatiemodel en de overeenkomst voor het recht van opstal waarin de gemeente, de overkoepelende Stichting en Coöperatie SpoorZon partij zijn. Tevens werd een Technische commissie aangesteld die de selectie van de leverancier heeft begeleid en zich heeft gebogen over de geschiktheid van het dak. De voorbereidende fase duurde langer dan voorzien door de overdracht van het eigendom van het schoolgebouw van de gemeente naar de Stichting en omdat het een paar maanden duurde voordat de nieuwe bestuurder van Wereldkidz aantrad. Rond de zomer waren we eruit met Wereldkidz en de gemeente en gingen we van start met de realisatiefase.

 

 

WP_20131125_014

 

 

DSC03425

Realisatiefase

Eerste prioriteit was de werving van leden van de coöperatie die geld inleggen voor de aanschaf van de zonne-panelen installatie. Op school werd een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde buurtbewoners en ouders, poster werden opgehangen en flyers uitgedeeld op het schoolplein. Daarnaast zijn communicatie kanalen zoals nieuwsbrieven van school, Facebook en de website van de wijkvereniging ingezet om iedereen te informeren over het project en potentiële deelnemers te bereiken. Het was een intensieve en heel leuke wervingscampagne. Er kwamen veel enthousiaste reacties op het project. Binnen een maand hadden ruim dertig deelnemers zich aangemeld en waren alle 92 panelen “verkocht”. Een belangrijke mijlpaal!

In oktober 2013 heeft het bestuur van Coöperatie SpoorZon i.o. een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven voor haar leden. Zaken als het vaststellen van de statuten, ledenovereenkomsten en de benoeming van het bestuur stonden op de agenda. Daarnaast hebben de leden de keuze voor de leverancier New Solar uit Woudenberg bekrachtigd. In de maand november ging het allemaal snel. De Coöperatieve Vereniging SpoorZon U.A werd formeel opgericht, openen van een bankrekening, afsluiten verzekeringen, ondertekening ledenovereenkomsten en betalen van de inleg en opdrachtverstrekking aan de leverancier. Eind november lagen de zonnepanelen op het dak van de school. New Solar heeft de installatie van de zonnepanelen binnen een paar dagen naar volle tevredenheid uitgevoerd en met een zeer beperkte overlast voor de school. Op de website van de school zijn foto’s geplaatst van het zonnepanelen systeem in aanbouw, want de kinderen waren natuurlijk heel nieuwsgierig wat er allemaal op het dak gebeurde.

Inzicht in verbruik en productie

Het bedrijf Ned2Grid uit Zeist heeft ervoor gezorgd dat de Energy Insight APP beschikbaar kwam voor alle schoolouders, leerkrachten en leden van de Coöperatie SpoorZon. De smartapp geeft inzicht in het energieverbruik van de school en de productie van de zonnepanelen. Deze informatie is tevens beschikbaar via een informatiepaneel dat in de hal van de school is opgehangen. Dit maakt het zichtbaar en tastbaar is tevens een belangrijke link naar het integreren van meer duurzaamheid in het onderwijsprogramma.

 

 

013

Smart-App