Introductie

SpoorZon is de roepnaam voor een lokaal duurzaam buurtinitiatief dat in 2013 is gerealiseerd. De Coöperatieve Vereniging SpoorZon U.A. heeft met de inleg van ruim 30 leden (o.a. schoolouders en buurtbewoners) een zonnepanelen systeem van 92 zonnepanelen aangeschaft dat is geïnstalleerd op het dak van de openbare basisschool Wereldkidz Het Spoor in Zeist. Het zonnepanelen systeem wordt in eigendom geëxploiteerd door de Coöperatie.

Zonne-energie voor Het Spoor

De school gebruikt de opgewekte zonne-energie en kan daarmee tussen de 30-40% van het totale elektriciteitsverbruik verduurzamen. Een monteringsysteem houdt de werking van de zonnepanelen in de gaten en via een slimme APP kunnen ouders, leerkrachten en leden van de Coöperatie het elektriciteitsverbruik van school en de productie van de zonnepanelen volgen. Deze informatie is ook zichtbaar via een informatiepaneel in de hal van de school. Het inzicht in het energieverbruik geeft de school handvatten bij het terugdringen van het verbruik. Dat is goed voor het milieu en de schoolbegroting. Het informatiepaneel maakt het voor de kinderen tastbaar en inzichtelijk “wat er op het dak gebeurt”.

 

Educatie duurzaamheid

Het informatiepaneel is een mooie link naar het integreren van duurzaamheid in het onderwijsprogramma. Kinderen kunnen bijvoorbeeld rekenen met kilowattuur (kWh, een eenheid waarin je elektriciteit meet), tijdens keuzeuren techniek kan uitleg worden gegeven over de werking van zonne-energie en kinderen kunnen ook meedenken over het terugdringen van het verbruik. Daarnaast kan de school projecten organiseren rond het thema duurzaamheid. Op deze manier helpt de Coöperatie de school te verduurzamen en de kinderen leren er ook iets van (bewustwording, gedrag). Dit laatste was voor de school de belangrijkste motivatie om haar medewerking te verlenen aan het project.

Goede samenwerking

Het SpoorZon project is geïnitieerd als buurtinitiatief en was voor de Gemeente Zeist en de Stichting Wereldkidz een pilot project. Het project is in goede samenwerking binnen twee jaar gerealiseerd, maar vroeg van alle betrokkenen een lange adem. Belangrijkste is dat het is gelukt. Wat ons betreft biedt dit project een bruikbare blauwdruk voor scholen, instellingen, buurtbewoners, sportverenigingen etc. die samen zonne-energie willen opwekken via collectieve daken. Hergebruik helpt nieuwe initiatieven om een goede start te maken en te versnellen.

Het Spoor is als eerste school aangesloten bij het energiebesparingsplatform WattsNext Zeist.

logo WattsNext-Zeist